Projekt wnętrza mieszkania w Krakowie przy ul. Felińskiego